Powrót

Gojenie ran – przypadki

Leczenie owrzodzeń, przewlekłych ran, stopy cukrzycowej czy odleżyn wymaga najczęściej interwencji chirurga. Mobilnylekarz.pl oferuje leczenie chirurgiczne w domu pacjenta bez oczekiwania w poczekalni przychodni, bez kłopotliwego transportu pacjenta do ośrodka zdrowia.

Proces gojenia ran jest złożony i najczęściej długotrwały. Dzięki zastosowaniu wiedzy i umiejętności zgodnie z najnowszymi standardami można uzyskać pożądany efekt zagojenia rany. Systematyczne oczyszczanie mechaniczne rany narzędziami jałowymi, odpowiednia irygacja rany środkami antyseptycznymi, stosowanie opatrunków z jonami srebra oraz badanie mikrobiologiczne rany stanowi w dzisiejszych czasach podstawę leczenia ran.

Przypadek 1

Pacjentka lat 84 z przewlekłą niewydolnością nerek, cukrzycą typu 2, otyłością, nadciśnieniem tętniczym oraz z uchyłkowatością jelita grubego. Operowana 16.03.2018 z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej w przebiegu perforacji guza zapalnego esicy. Wykonano lewostronne wycięcie okrężnicy sp. Hartmanna. Wyłoniono stomię (odbyt sztuczny na brzuchu).

Z powodu sączenia i ropienia rany pooperacyjnej, ranę główną częściowo otworzono i gojona była w warunkach domowych.

Rozpoczęcie leczenia w domu pacjentki 15 kwietnia 2018:

Gojenie ran - przypadek 1-1

W trakcie leczenia:

Gojenie ran - przypadek 1-2 Gojenie ran - przypadek 1-3

Całkowite zagojenie rany 23 lipca 2018

Gojenie ran - przypadek 1-4

Jak widać pomimo znacznych obciążeń internistycznych pacjentki, udało się doprowadzić ranę do wyleczenia w 3 miesiące.

Przypadek 2

Pacjent lat 84 z rozpoznanym guzem trzustki obciążony nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, utrwalonym migotaniem przedsionków, po udarze niedokrwiennym mózgu, uogólnioną miażdżycą, przewlekłą chorobą nerek, z niedoczynnością tarczycy. Zakwalifikowany po nieudanych zabiegach ECPW do zespolenia przewodowo-jelitowego sp. Roux. Operowany 31.07.2018 gdzie wykonano zespolenie przewodu żółciowego z jelitem cienkim. Przebieg pooperacyjny powikłany ropieniem rany głównej na brzuchu.

Rozpoczęcie leczenia w domu pacjenta 28 sierpnia 2018:

Gojenie ran - przypadek 2-1 Gojenie ran - przypadek 2-2

W trakcie leczenia:

Gojenie ran - przypadek 2-3

Całkowite zagojenie rany 3 listopada 2018:

Gojenie ran - przypadek 2-4

Uzyskano wygojenie rany po dwóch miesiącach.

W obu przypadkach stosowano mechaniczne oczyszczanie rany, roztwór oktenidyny, płukanie rany i opatrunki aktywne ze srebrem. M.in. UrgoTul Ag, UrgoClean Ag, Urgotul Absorb Border, Aqacel Ag. Pobrano posiew z rany do badania bakteriologicznego i zastosowano antybiotykoterapię celowaną (odpowiednio dobrany antybiotyk najlepiej działający na bakterie żerujące w ranie pacjenta). Wizyty chirurga odbywały się co 3-4 dni.