Powrót

Kim jest internista – lekarz pierwszego kontaktu?

Złe samopoczucie, osłabienie czy różnego rodzaju bóle mogą być sygnałem, że trzeba udać się do lekarza lub zamówić wizytę domową. Do jakiego specjalisty zwrócić się z niepokojącymi objawami? Bardzo często lekarzami pierwszego kontaktu są interniści. Warto przy tym podkreślić, że lekarz pierwszego kontaktu nie jest odrębną specjalizacją, a raczej funkcją. Mogą ją pełnić interniści lub lekarze medycyny rodzinnej – pamiętajmy przy tym, że są to dwie różne specjalizacje. Czego zatem mogą spodziewać się pacjenci z Łodzi i okolic, którzy zamówią wizytę  domową naszego internisty?

Interna – królowa wśród specjalizacji lekarskich

Interna uważana jest królową wśród specjalizacji lekarskich, a lekarze tej specjalizacji są wręcz fundamentem opieki medycznej. Wyjaśnijmy, że internista (łac. intetrnus – wewnętrzny) to potoczna nazwa lekarza (który może pełnić funkcję lekarze pierwszego kontaktu) zajmującego się nie tylko profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób narządów wewnętrznych, ale również kontrolującego ogólny stan zdrowia swoich pacjentów. Internista, będący lekarzem pierwszego kontaktu, powinien umieć przeprowadzić rzetelny wywiad, który ułatwi postawienie trafnej diagnozy. Podczas wizyty domowej (dojeżdżamy do pacjentów w całej Łodzi i okolicach Łodzi) nasz internista przeprowadzi badanie, udzieli zaleceń lekarskich, wypisze recepty na leki, a jeśli istnieje taka konieczność – wystawi skierowanie na dalsze badania, rehabilitację czy hospitalizację lub wystawi zwolnienie lekarskie.

Jakimi schorzeniami zajmuje się internista?

Internista zajmuje się schorzeniami wszystkich układów, dlatego musi mieć rozległą wiedzę na temat całej fizjologii człowieka. Jako lekarz pierwszego kontaktu może najszybciej zdiagnozować problemy zdrowotne i rozpocząć właściwą terapię lub skierować na leczenie do lekarzy specjalistów. Dodatkowo internista musi podczas konsultacji na wizycie domowej lub w przychodni wykazywać się dużą empatią w stosunku do swoich pacjentów. Podczas wizyt domowych na terenie Łodzi i okolic Łodzi nasi interniści przeprowadzają nie tylko niezbędne badania, ale również udzielają pacjentowi niezbędnego wsparcia i rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia bądź dalszego leczenia.