Zespół

Aleksander Saliński - Internista

Aleksander Saliński

Internista

WYKSZTAŁCENIE

 • 2008-2014 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
 • 2005-2008 - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Piotrkowie Tryb.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od 2017 - lekarz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym FEL-MED, Konstantynów Łódzki
 • od 2017 - lekarz w Bonifraterskim Centrum Zdrowia - Marysin - Piaski
 • od 2016 - lekarz w Centrum Medycznym Olmed, Konstantynów Łódzki ul. Piłsudskiego 1
 • od 2015 - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych na Oddziale Chorób We-wnętrznych i Kardiologii, Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera w Łodzi
 • 2014-2015 - lekarz stażysta, III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi

KURS

 • 2016 - Podstawy echokardiografii" pod kierownictwem naukowym: prof. dr hab. inż. Andrzeja No-wickiego, dr hab. n. med. Roberta Olszewskiego oraz dr n. med. Tomasza Grycewicza.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • “Genotype A/A in IL-17A polymorphism predisposes to increased severity of atopic derma-titis and coexistence with asthma” - Clinical and Experimental Dermatology, Impact Fac-tor: 1.234, Epub 15.09.2014, DOI:10.1111/ced. 12438, Online ISSN: 1365-2230
 • „Presacral tumors: diagnosis and treatment- a challenge for a surgeon” - Archives of Medical Science, Impact Factor: 1.812, Epub 27.06.2016, DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2016.61441, eISSN: 1896-9151

NAGRODY PRZYZNANE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • 25-27.05.2013r. - Łódź, IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Nauko-wych i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina, laureat III miejsca (Sesja Choroby Skóry)
 • 25-27.05.2013r. - Łódź, IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Nauko-wych i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina, laureat III miejsca (Sesja Chirurgiczna)
 • 16-17.05.2013r. - Katowice, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, laureat I miejsca (Sesja Dermatologii, Alergologii i Chorób Zakaźnych)

Zamów wizytę domową

Wizyty domowe internistyczne
Aleksander Saliński
Telefon 692 733 446

Ocena

5/5

mobilnylekarz.pl
Telefon do mobilnego lekarza
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =